چای توینینگز به عنوان ماسک ضد لک صورت در کره جنوبی استفاده می شود

آیا می دانید چای توینینگز از کچا آمده است؟ محمد میرزا کاشف السلطنه در سال 1897 برای تصدی سمت کنسولی ایران به هند رفت و از سوی شاه ناصرالدین شاه نیز مأمور آموزش فرهنگ چای شد و وی به وی گفت: سالها است که من هستم.

حامی توسعه کشت چای در ایران.من قبلا چندین بار از چین و هند درخواست بذر چای کرده ام اما محصول هرگز بالغ نشده است.هنوز خودم استعفا نداده ام.

به مناسبت ماموریت شما در هند از شما می خواهم یاد بگیریم در کشت چای تسلط داشته باشیم، مراحل مختلف را به دقت مطالعه کنیم و بذرهای باکیفیت را برای ما بفرستیم .”

پدر چای ایران: محمد میرزا قوانلو معروف به کاشف السلطنه چایکار در سال 1865 در تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش اسد الله نابلولی و مادرش جهان آراء عزیزالسلطنه، شاهزاده قاجار بود. محمد میرزا از کودکی نزد معلمان خصوصی که به خانه اش می آمدند، ادبیات عربی و فارسی را آموخت.

سپس وارد مدرسه دارالفنون شد و در آنجا زبان و علوم فرانسه آموخت. در ۱۶ سالگی به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و منشی وزیر میرزا ناصرالله مشیرالدوله شد.

چای

پس از گذراندن دو سال کار در کنار وزیر، در سال 1919 برای تحصیل در رشته حقوق در دانشگاه سوربن عازم پاریس شد. وی پس از اخذ مدرک فوق لیسانس به مدت یک سال در رشته حقوق اداری نیز تحصیل کرد و در همان زمان به عنوان مشاور اول سفیر وقت منصوب شد.

پس از بازگشت به ایران، به دستور شاه ناصرالدین شاه، با همکاری ناصر ملک به ترجمه و تدوین قانون اساسی و قوانین اداری پرداخت. در همین زمان به مخالفان شاه پیوست که خواستار تشکیل دولت پارلمانی در ایران بودند که به دستور شاه به دستگیری او ختم شد.

اما محمد میرزا موفق به فرار شد و به تربت حیدریه و سپس به سرزمین های خود در نیشابور رفت. پلیس شهر را محاصره کرد تا او را دستگیر کند. از این رو از طریق ترکمنستان گریخت و سپس به ترکیه رفت.

او در استانبول فرش و عتیقه‌فروشی می‌کرد تا اینکه پادشاهی که او را تعقیب می‌کرد، بی‌امان از دولت ترکیه درخواست دستگیری او را کرد. بنابراین مجبور شد به پاریس پناه ببرد و تا زمان ترور شاه در آنجا ماند.

و بعد از آن به همراه چای سیاه به ایران بازگشت و چای خوردن در ایران رواج پیدا کرد.