نوعی شال بافت زنانه که از موهایتان حفاظت می کند

بر این اساس، حکمت پوشاندن شال بر یقه ها; برای پوشاندن گردن، گردن و سینه است.

در پوشش زنانه این زمان، وقتی شال در داخل پالتو یا لباس بالا قرار می گیرد، گردن و گردن پوشیده می شود.

چون شال بافت زنانه پوشش فراهم است، بستن شال به این صورت جایز است مهم تامین حجاب مطابق با اسلام است.

با این حال، جمع کردن مو در بالا و مانند کوهان شتر ناخوشایند است.

یعنی پوشاندن بقیه سر و گردن و سینه ها و پوشاندن صورت بدون پوشش، فرد عینی است.

گشایش آن حرام است زیرا ترک فُرد محسوب می شود.

شال که زن می پوشد نباید آنقدر نازک باشد که پایین را نشان دهد.

پوشاندن با شال نازک امکان پذیر نیست.

ضمنا از شال های رنگ روشن و پر زرق و برق به گونه ای که توجه افراد را به خود جلب کند خودداری شود.

شال

نمی توان گفت چنین شال اشکالی ندارد.

از پارچه های رنگی جذاب نه تنها در پوشش سر بلکه در سایر لباس های بیرونی زن نیز استفاده نشود.

اگر پوششی که از بالا باید پوشانده شود رنگ و ظاهری داشته باشد که بتوان آن را زینت به حساب آورد، نمی توان آن را پوشش کامل نامید.

استفاده از روسری ممکن است بین روزهای روزانه یا روزهای خاص متفاوت باشد.

روش های صحافی که باید به اندازه مدل ها مورد توجه قرار گیرند، از نظر شیک بودن باعث ظاهری قوی می شوند.

سبک ها به استفاده از سوزن، استفاده مثلثی یا استفاده تقسیم شده برای مبتدی محدود می شود.

مدل های شال با رنگ ها و طرح های مختلف متناسب با هر سبک و نیازی قابل استفاده است.