مردی با کناف سقف ساده توانست قفل بانك مركزي را باز كند

مراقبت از کناف سقف ساده پشت بام ها باید یکی از اولویت های اصلی شما باشد. این برای اطمینان از امنیت شما و خانه شما است. سقف یکی از بخش های مهم خانه شما است. فقط نشت اطلاعات شما را ناراحت می کند. تصور کنید چقدر سخت خواهد بود که بدون چیزی باقی بمانید که شما را از گرمای خورشید سایه می اندازد و شما را از باران خفیف خشک نگه می دارد.
به همین دلیل ضروری است که شما نیز باید همان حفاظتی را که سقف شما به شما می دهد، پس بدهید. شما چیزی برای از دست دادن ندارید. در واقع، شما همه چیز برای به دست آوردن دارید، زیرا در پایان دریافت آن خواهید بود.
در زیر برخی از اقدامات پیشگیرانه نگهداری وجود دارد که می توانید انجام دهید.
این یکی از رایج ترین و بزرگترین اشتباهاتی است که اکثر صاحبان خانه مرتکب می شوند. چشمک زدن چیزی است که از قسمتی از سقف شما که ضعیف ترین است محافظت می کند. علاوه بر این، به عنوان یک محاصره ضد آب عمل می کند که از نفوذ آب باران به سازه های زیر سقف جلوگیری می کند. از این رو، از وقوع نشت جلوگیری می کند. مواردی وجود دارد که چشمک زن شل می شود.
می تواند ناشی از بادهای شدید و سایر موارد باشد. به همین دلیل ضروری است که آن را به طور منظم بررسی کنید. به این ترتیب می توانید از بروز مشکلات بزرگ جلوگیری کنید.

-سقف شما برای تامین امنیت شما در برابر انواع مختلف آب و هوا و همه عناصر طبیعی مضر است و نه برای چیز دیگری. شما باید مطمئن شوید که وزنه های غیر ضروری دیگری را حمل نمی کند تا آویزان نشود. وقتی این کار را می کند، ممکن است پشتیبانی را از دست بدهد و ممکن است بر سر شما بیفتد