لنت ترمز کیا جان کودکی را در تصادف از مرگ نجات داد

حتما از لنت ترمز کیا استفاده کنید تا از تصادف در امان بمانید. استفاده مؤثر از سیستم ترمز اتومبیل شما بسیار بیشتر از این است که وقتی سنجابی از جلوی شما می زند روی پدال کوبید.

سیستم ترمز خودروها، کامیون ها و موتورسیکلت ها از تعدادی قسمت تشکیل شده است که اعمال راننده را به نیروی فیزیکی تبدیل می کند که خودرو را متوقف می کند.

یکی از آن قطعات ترمز، لنت ترمز خودرو شما است. لنت‌های ترمز یک بخش کلیدی ترمز هستند، زیرا اجزایی هستند که با روتورهای ترمز خودرو تماس برقرار می‌کنند و فشار و اصطکاک را وارد می‌کنند.

آن دیسک‌های صاف و براقی که گاهی اوقات می‌توانید درست در پشت چرخ‌های برخی خودروها ببینید. فشار و اصطکاک اعمال شده به روتور ترمز همان چیزی است که چرخ را کند و متوقف می کند.

هنگامی که چرخ ها متوقف می شوند، وسیله نقلیه نیز حرکت نمی کند. اگرچه نقش لنت ترمز به عنوان قطعات ترمز بسیار ساده است، لنت ترمز خود چیزی جز این است.

لنت

به دلیل سرعت چرخش چرخ‌های خودرو و وزن یک خودرو یا کامیون معمولی، هر بار که سرعت شما را کاهش می‌دهید یا توقف می‌کنید، لنت‌های ترمز تحت فشار شدید قرار می‌گیرند.

آیا می خواهید یک دیسک فلزی سنگین را بگیرید و نگه دارید که واقعاً سریع می چرخید؟ تصور کنید به آرامی آن دیسک را فشار می دهید تا زمانی که وسیله نقلیه متوقف شود.

این کار ناسپاسی است، اما لنت های ترمز این کار را به طور مکرر هزاران و هزاران مایل بدون شکایت انجام می دهند. لنت های ترمز قبلاً با استفاده از آزبست به عنوان ماده اصطکاک تولید می شدند.

به این دلیل که لنت های ترمز در معرض اصطکاک زیادی هستند که گرمای زیادی تولید می کند. آزبست ماده خوبی برای جذب و دفع گرما است. خب مشکل چی بود؟

هنگامی که آزبست تجزیه می شود، گرد و غباری را ایجاد می کند که تنفس آن خطرناک است و لنت های ترمز می توانند گرد و غبار ترمز زیادی را در هنگام کاهش سرعت و توقف وسایل نقلیه در جاده ها ایجاد کنند.

اکنون، برخی از لنت‌های ترمز و سایر قطعات ترمز از مواد ارگانیک ایمن‌تر ساخته شده‌اند.