غازی که پرهایش را مهریه خود قرار داد

خبری مبنی بر اینکه غاز پرهایش را مهریه خود قرار داد در سایت آراد برندینگ منتشر شده است.شما می توانید با مراجعه به آن سایت از آن خبر مطلع شوید.

بسیاری از افراد که شغل آن ها پرورش حیوانات خانگی است و با پرورش دادن آنها کسب درآمد میکنند،به آن ها توصیه میشود که با پرورش غاز خانگی ایرانی کانادایی با توجه به نژاد آن درآمد بیشتری را کسب کنند.

در برخی از منازل افرادی که حیوانات محلی پرورش می دهند شاهد به دنیا آمدن آنها و رشد آنها هستند.چه خوب است که شاهد آن هستند که غاز تخمگذار خانگی پا در می آورد و راه می رود.

اکثر آنهایی که به بازارهای هفتگی مراجعه می کنند می توانند از قیمت خرید غاز خانگی مطلع شوند و از فروش خوب آنها بهره مند شوند.