دماسنج تب نوزاد با قابلیت شعر خواندن برای نوزاد وارد بازار شد

امروزه با شیوع اناوع بیماری ها دماسنج تب نوزاد باید در هر خانه ای برای بررسی دمای بدن فرزندتان وجود داشته باشد. می توانید برای سنجش تب، دمای دهان را اندازه گیری کنید: 5 دقیقه بعد از نوشیدن نوشیدنی سرد یا گرم کودکتان صبر کنید. دماسنج را به خوبی زیر یک طرف زبان کودک خود قرار دهید.

از کودکتان بخواهید آن را با لب‌هایش نگه دارد، نه با دندان‌هایش و به او بگویید از طریق بینی نفس بکشد. صبر کنید تا دماسنج بوق بزند و سپس صفحه نمایش دیجیتال را برای خواندن دما بررسی کنید.
اگر بینی کودک شما به دلیل سرماخوردگی مسدود شده است، ممکن است نفس کشیدن با دهان بسته برای او دشوار باشد. شما می توانید دمای دهان را در کودکان بالای 4 سال اندازه گیری کنید. اندازه گیری دمای دهان در کودکان کوچکتر از این دشوار است، زیرا آنها همیشه نمی توانند با شما همکاری کنند.

دمای زیر بغل: شما دمای زیر بغل را با استفاده از دماسنج پروب اندازه گیری می کنید: دماسنج را در زیر بغل کودک خود قرار دهید. دست فرزندتان را روی دماسنج ببندید و آرنج او را روی بدنش نگه دارید.

دماسنج

صبر کنید تا دماسنج بوق بزند و سپس صفحه نمایش دیجیتال را برای خواندن دما بررسی کنید. اندازه گیری دمای زیر بغل کودک معمولاً ساده ترین راه برای انجام آن است، به خصوص در کودکان خردسال. متأسفانه، همچنین دقت کمتری نسبت به اندازه گیری دمای دهانی دارد.

دمای گوش: شما دمای گوش را با استفاده از دماسنج گوش اندازه گیری می کنید: یک پوشش پلاستیکی روی نوک دماسنج قرار دهید. نوک آن را به آرامی داخل مجرای گوش فرزندتان قرار دهید.

صبر کنید تا دماسنج بوق بزند و سپس صفحه نمایش دیجیتال را برای خواندن دما بررسی کنید. دماسنج های دیجیتالی گوش نسبتا دقیق هستند، اما خوانش ها می توانند تحت تأثیر کانال های گوش کوچک و جرم گوش قرار گیرند.

دمای پیشانی: شما با استفاده از دماسنج شریان تمپورال دمای پیشانی را اندازه گیری می کنید: قبل از شروع، بررسی کنید که پیشانی کودکتان خشک باشد. به آرامی دماسنج را روی پیشانی فرزندتان اسکن کنید.

دماسنج را بردارید و سپس صفحه نمایش دیجیتال را برای خواندن دما بررسی کنید.