توزیع عمده جوجه اردک

جوجه اردک ها برای چه کاربرد هایی به صورت عمده پرورش داده می شوند و توزیع بوقلمون به بازار ها به چه دلیل صورت می گیرد؟

خریدار های جوجه بوقلمون بوربون، آن ها را به سبب کیفیت و خواص ویژه ای که در گوشت و تخم آن ها موجود بوده، خریداری می کنند که به همین دلیل توزیع عمده این محصولات به بازار های فروش آن ها نیز به صورت عمده و ویژه صورت می گیرد این جوجه اردک ها امروزه به روش های صنعتی نیز پرورش داده می شوند.