با پوشید کفش مردانه رسمی فردی کاریزماتیک در مذاکرات خواهید شد

صندل مدل کفشی است که مصریان، یونانیان و رومیان باستان برتری خود را با آن تثبیت کردند.

صندل یکی از قدیمی ترین شکل های پایه کفش در تاریخ کفش است و هنوز هم یک مدل موفقیت مطلق است.

ترجمه شده، صندل به سادگی به معنای “کفش بند” است.

قبل از تولید کفش مردانه رسمی ابتدا صندل ها در چرخه تلید بودند و با گذشت زمان افراد به تولید کفشهای متعدد نیز پرداختند.

زیره به سادگی با یک یا چند بند به پا متصل می شود.

تا به امروز، صندل یکی از موفق ترین مدل های کفش در تاریخ کفش است و در حال حاضر تعداد زیادی تنوع وجود دارد، مانند:

  • صندل رومی
  • صندل
  • صندل در فضای باز
  • صندل های بند دار
  • صندل گوه ای
  • صندل پلت فرم
  • صندل های بند دار

اول از همه، باید گفت که قرون وسطی به آن تاریکی که معمولاً نشان داده می شود، نبوده است.

این همچنین و به ویژه در مورد تاریخ کفش در قرون وسطی صدق می کند.

کفش

چرا که حتی در قرون وسطی مدل های کفش و انواع کفش های مختلفی ساخته شد که امروزه نیز بسیار محبوب هستند.

در قرون وسطی، کفش‌های چرمی ترجیح داده می‌شد که با انواع بسته‌بندی ترکیب می‌شد.

کفش های بند دار، دکمه دار، لیز و بند از چرم در آن زمان بسیار رایج بود.

انواع کفش های چرمی راحت را نیز با ما خواهید یافت.

نگاهی به مدل های کفش و انواع کفش هایی که برای شما آماده کرده ایم بیندازید.

با شروع دوران مدرن، فصل جدیدی در تاریخ کفش آغاز شد.

اولین مدل های کفش پاشنه دار ایجاد شد.

کفش های پاشنه بلند باعث می شد مردان بلندتر به نظر برسند و در نتیجه جنگجوتر به نظر برسند.

در خانم‌ها، کفش‌های پاشنه‌دار باعث تغییر وضعیت بدنی می‌شد که بر دکلته تاکید می‌کرد و باعث می‌شد راه رفتن برازنده‌تر شود.

در قرن نوزدهم، تمایز مدل های مختلف کفش و انواع کفش ها به طور ناگهانی افزایش یافت.

بسیاری از مدل‌ها و انواع کفش‌هایی که در آن زمان تولید شده‌اند، امروزه نیز مورد علاقه مطلق هستند.